زیباپن

تولید کننده پیشرفته ترین سیستمهای انواع قالب و پنجره های دوجدارهUPVC و شیشه ها

+98 9125866948
info@zibapan.ir

مصرف بهینه انرژی

امروزه مصرف انرژي و صرفه جويي در مصرف انرژي به يكي از مهمترين مسائل دنياي مدرن تبديل شده است. همانگونه كه از شكل پيداست حدود نيمي از انرژي هدر شده از ساختمان، سهم پنجره ها است. در اين ميانه مي توان اين ميزان از اتلاف انرژي را با استلفاده از پنجره هاي دو جداره و چند جداره به حداقل رساند.