زیباپن

تولید کننده پیشرفته ترین سیستمهای انواع قالب و پنجره های دوجدارهUPVC و شیشه ها

+98 9125866948
info@zibapan.ir

خدمات پس از فروش پنجره

ارتقاء و پیشرفت مستمر کیفی محصولات و خدمات ما را به عنوان مهمترین اصل در صدر فعالیت های ما قرار دارد. این خدمات و سرویس هر شرکت است که سطح کیفی آن را نشان می دهد. در صورتی که نظر مشتریان تامین نشود ، آن ها جای مناسب تری را برای پیدا کردن خواسته هایشان جستجو خواهند کرد. از این رو شرکت زیبا پن در راستای تامین خواسته های مراجعین و مشتریان خود همواره در جهت پیدا کردن راه مناسب متعهدانه در تلاش بوده و به معنای واقعی ، با شعار ( مشتری محور بودن ) به تعهداتش عمل می کند.